آخرین اخبار : 

کاشی ضد اسید و خواص و دلایل استفاده از آن

wpid-b8.jpg

کاشی ضد اسید

کاشی ضد اسید محصولی بدون لعاب است که به خاطر استحکام بالا و مقاومت در برابر اسیدها (به جز HF یا اسید فلوئوریدریک) مورد توجه میباشند. گفتنی است که مقاومت شیمیایی کاشی ضد اسید در برابر مواد قلیایی الزامی نیست.رنگ بدنه کاشی ضد اسید معمولا سفید میباشد.


کاشی ضد اسید و ویژگی های آن :

1 – ویژگیهای ظاهری کاشی ضد اسید

2 – ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی کاشی ضد اسید

3 – ویژگیهای شیمیایی کاشی ضد اسید

 

کاشی ضد اسید و ویژگی های ظاهری آن :

ویژگی های کاشی ضد اسید شامل شکل کاشی، اندازه ها و ضخامت بوده که محدودیتها و شرایط مربوط به هر یک از این ویژگیها در کاشی ضد اسید به شرح زیر است :

شکل کاشی ضد اسید :

کاشی ضد اسید معمولا به شکل چهارگوش (مربع یا مستطیل) می باشند ولی محدودیت خاصی از این نظر وجود ندارد. فقط کاشی هایی که به شکل های دیگر می باشند باید کلیه ویژگیهای استاندارد کاشی ضد اسید را داشته باشند.

این استاندارد برای کلیه ی قطعات ضد اسید از جمله قطعات مخصوص لبه ها و کناره ها و همچنین قطعاتی با شکل های خاص که در مخازن بکار میروند از نظر شکل و اندازه محدودیت خاصی قائل نمی شود ولی از نظر اندازه ها و رواداری های مربوطه بایستی با توجه به اندازه های اسمی هر یک کد توسط سازنده تعیین می گردد و با توجه به اندازه ها و رواداریهای کاشی های هم اندازه شرایط ذکر شده در این استاندارد را دارا باشند. از نقطه نظر ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی قطعات ضد اسید ی که به اشکال غیر از چهار گوش می باشند بایستی کلیه ویژگیهای منظور شده در استاندارد کاشی ضد اسید را دارا باشند.

 

حدود اندازه ها در کاشی ضد اسید :

در کاشی ضد اسید از نظر این استاندارد محدودیت خاصی وجود ندارد

ضخامت کاشی ضد اسید :

در کاشی ضد اسید این استاندارد محدودیت خاصی برای میزان ضخامت تعیین نمی نماید ولی سازنده ی آن موظف است که در مورد هر یک از این کاشی ضد اسید ی که تولید میکند ضخامت آنرا تعیین واعلام نماید. ضخامت کاشی ضد اسید شامل برجستگی های پشت آن می باشد.

کاشی ضد اسید و ویژگی های فیزیکی و مکانیکی آن :

در کاشی ضد اسید این ویژگیها شامل جذب آب، مقاومت خمشی، سختی سطح، مقاومت در برابر سایش ،مقاومت در برابر شوکهای حرارتی و مقاومت در برابر یخ زدگی می باشند.

کاشی ضد اسید و ویژگیهای شیمیایی آن :

کاشی ضد اسید درتماس با مواد شیمیایی اسیدی مقاوم هستند که مقاومت شیمیایی این نوع محصول در برابر مواد قلیایی الزامی نیست.
بسته بندی و نشانه گذاری کاشی ضد اسید (مشخصات) :

کاشی ضد اسید باید دارای بسته بندی مناسب بوده و روی بسته آن اطلاعات و مشخصات زیر ثبت گردد:

نام کاشی ضد اسید و علامت کارخانه سازنده
نشانه ((ک – ض))
جمله ساخت ایران
اشاره به شماره این استاندارد و ضد اسید بودن کاشی
کد محصول
اندازه ها و ضخامت کاشی ضد اسید
اطلاعات دقیق تعداد و مساحت تقریبی کاشی ضد اسید موجود در هر بسته باید به زبان فارسی نوشته شده و سازنده مجاز است علاوه بر آن اطلاعات را به یک زبان خارجی نیز روی بسته بندی ثبت نماید.